Читать или скачать книгу Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання ў пачатковых класах автора Коллектив авторов Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання ў пачатковых класах

Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання ў пачатковых класах

Коллектив авторов

Серия: Отсутствует

ISBN: 978-985-06-3285-2

Год выпуска не известен

Возрастное ограничение: 0+

Можно скачать в формате: PDF

Язык: be

учебники и пособия для вузов

Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання ў пачатковых класах - краткое содержание

Адлюстраваны агульныя тэарэтычныя пытанні лінгваметодыкі пачатковага навучання, аналізуюцца новыя адукацыйны стандарт пачатковай адукацыі і вучэбна-праграмная дакументацыя, раскрываюцца прадмет, задачы і структура курса ў адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйнага стандарта новага пакалення па спецыяльнасці «Пачатковая адукацыя», характарызуюцца базавыя тэарэтычныя падыходы, прынцыпы і на гэтай аснове – методыка навучання грамаце, класнага і пазакласнага чытання, вывучэння раздзелаў школьнага курса мовы. Асобна ўдзяляецца ўвага методыцы навучання арфаграфіі і развіцця маўлення. Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі педагагічных спецыяльнасцей, выкладчыкаў і педагогаў.

ДРУГИЕ КНИГИ АВТОРА

ДРУГИЕ КНИГИ В ЭТОМ ЖАНРЕ